Republika e Kosoves

Dragash

NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT – Furnizimi me paisje sportive – tabelë pingpongu, dyshekë gjimnastikore dhe kukulla të mundjes – ne Komunën e Dragashit

2021/04/08 - 8:44

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT – Furnizimi me paisje sportive – tabelë pingpongu, dyshekë gjimnastikore dhe kukulla të mundjes – ne Komunën e Dragashit