Republika e Kosoves

Dragash

NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT – LOT2 – Kubëzimi i rrugve në fshatin Lubovisht ( RITENDERIM)

2021/04/08 - 8:49

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT – LOT2 – Kubëzimi i rrugve në fshatin Lubovisht ( RITENDERIM)