Republika e Kosoves

Dragash

NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES – Furnizimi me material për mirëmbajtje te objekteve në shkollën qendrore dhe ne paralelet e ndara fizike ne ‘’Fetah Sylejmani’’-Dragash

2021/04/07 - 3:05

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES – Furnizimi me material për mirëmbajtje te objekteve në shkollën qendrore dhe ne paralelet e ndara fizike ne ‘’Fetah Sylejmani’’-Dragash