Republika e Kosoves

Dragash

NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES – Furnizimi montimi dhe konfigurimi i kamerave të sigurisë në paralelet Zgatar dhe Zaplluxhe – SHFMU ‘’Ilmi Bahtijari’’-Blaq

2021/04/08 - 8:22

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES – Furnizimi montimi dhe konfigurimi i kamerave të sigurisë në paralelet Zgatar dhe Zaplluxhe – SHFMU ‘’Ilmi Bahtijari’’-Blaq