Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

Sanimi, drenazhimi dhe deblokimi i drenazhes te deponise kryesore ne vendin Trokan – Dragash

2022/11/25 - 8:40

Forma e aplikacionit: Sanimi, drenazhimi dhe deblokimi i drenazhes te deponise kryesore ne vendin Trokan – Dragash