Republika Kosovo

Dragaš

A P E L

2020/03/16 - 2:28

Upučenom građanima opštine Dragaš

Predsednik opštine Dragaš apeluje svi građani koji su putovali iz zapadnih zemalja (od 01.03.2020) kao: (Italija, Engleska, Nemačka, Francuska, Švajcarska itd.) u pravcu Republici Kosovo i koji su stanovnici opštine Dragaš, posebno oni koji su došli iz zemalja zahvaćenih Coronavirusom (COVID-19) da pozovu Centar za Porodičnu Medicinu u Dragašu 029 281 094 kako bih preduzeli preventivne mere protiv COVID-19, kao i da se izoluju u njihovim domovima tokom 14 dana i da nemaju kontakt sa drugim osobama, kršenje ovih pravila sankcionisano je važećim zakonima Republike Kosovo.
Takođe, svi građani koji poseduju informacije o svojim susedima ili drugim osobama koje dolaze iz ovih zemalja da prijave GCPM u Dragaš.
Takođe se traži da, građane koji nemaju hitne zahteve da ne posećuju institucije na teritoriji naše opštine i objekte GCPM-a!
Trenutna situacija u našoj opštini je mirna i ne postoji slučaj koji je evidentiran sa COVID-19, ako se poštuju u potpunosti preporuke date iz Centralnog i Lokalnog nivoa, kao i Instituta za Javno Zdravlje Republike Kosova, proći ćemo kroz ovu tešku situaciju kroz koju prolazi ceo svet kao i naša zemlja u psolednjem vremenu.