Republika Kosovo

Dragaš

Danas je završena druga redovna sednica Skupštine opštine Dragaš za 2023 godinu

2023/03/04 - 3:31

Danas je završena druga redovna sednica Skupštine opštine Dragaš za 2023 godinu. Za raspravu na dnevnom redu predviđene su sledeće tačke:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Odluka o prenosu neutrošenih ličnih sredstava od 2022. do 2023. godine,
3. Izveštaj o radu OSBZ-a za drugu polovinu 2022. godine,
4. Izveštaj o radu izvršne vlasti za 2022. godinu i plan rada za 2023. godinu, i
5. Eventualno.

Na predlog poslanika Shpetima Hajredinija, Skupština je većinom glasova odlučila da se od četvrte tačke dnevnog reda razmatra samo Izveštaj o radu Izvršne vlasti, dok je Plan rada odložen za raspravu na narednoj sednici.

Na ovoj sednici, Izveštaj o radu izvršne vlasti je prvi ukratko predstavio gradonačelnik opštine Dragaš, g. Bedžet Dželadini. Nakon njega, direktori opštinskih direkcija imali su priliku da izveštavaju odbornike i odgovaraju na njihova pitanja i kritike.

Takođe su izveštavali i službenica Kancelarije za rodnu ravnopravnost gđa. Lindita Kozmaqi Piraj, i šef Kancelarije za zajednice i povratak g. Uzair Hamza.

Tačke dnevnog reda: Odluka o prenošenju neutrošenih sopstvenih sredstava iz 2022. u 2023. i Izveštaj o radu izvršne vlasti za 2022. godine bile su tačke koje su podstakle dugu debatu između delegata i predstavnika izvršne vlasti. Izvještavanje svakog direktora o svom radu, iscrpljenost svih pitanja vezanih za rad izvršne vlasti i brojna pitanja odbornika učinili su da ova sednica traje dva dana i predstavlja najdužu sednicu u istoriji lokalnog zakonodavstva u Opštini Dragaš.