Republika Kosovo

Dragaš

Gradonačelnik Dželadini ugostio je pravnog stručnjaka japanskom JICA

2023/03/23 - 8:15

Nakon saradnje sa japanskom JICA za reformu sistema upravljanja otpadom u opštini Dragaš, predsednik opštine, g. Bedžet Dželadini, ugostio je pravnika i pravnog stručnjaka ove organizacije gđu. Valtida Shukriu.

Glavna tema ovog sastanka je bila izrada nove Uredbe za upravljanje otpadom u opštini Dragaš. Gradonačelnik Dželadini je izrazio spremnost da produbi saradnju sa japanskom JICA-om, kako bi se stvorio efikasniji sistem upravljanja otpadom, gde će pored domaćinstava i preduzeća biti uključeno i upravljanje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja.
Predsednik Dželadini i gospođa Valtida Shukriu su se složili da održe još jedan sastanak po ovom pitanju, gde će učestvovati i glavni izvršni službenik “Ekoregjon”, g. Burim Shala, kako bi se detaljnije razgovaralo o detaljima izrade Uredbe za menadžiranje otpada.