Republika Kosovo

Dragaš

Komitet za politiku i finansije i Komitet za zajednice održavali su redovne sastanke

2023/03/20 - 7:22

Komitet za politiku i finansije i Komitet za zajednice održavali su redovne sastanke, sa sledećim tačkama dnevnog reda:
1. Razmatranje materijala Skupštine za treću sednicu, i
2. Eventualno.

Većinom glasova članovi resornih odbora usvojili su tačke dnevnog reda o kojima će se raspravljati sutra na trećoj redovnoj sednici Skupštine opštine Dragaš.

Na Komitetu za zajednice, kao dodatna tačka dnevnog reda, razmatran je Plan rada ovog Komiteta, gdje je odlučeno da se održi sastanak članova i formira radna grupa koja će se baviti sastavljanjem Plana rada Komiteta za zajednice.