Republika Kosovo

Dragaš

Na zahtev MRSZ-a, otvoren je Operativni centar u Dragašu za upravljanje pandemijom Covid-19

2020/04/17 - 9:18

Da biste se slobodno kretali u opštinu Dragaš i radi kretanja izvan Dragaša kao i ulazka na teritoriji opštine Dragaš, potrebno je podnijeti zahtev Štabu za vanredne situacije opštine Dragaš putem komunikacije sa Štabom za vanredne situacije opštine Dragaš preko e-mail:

qendraoperativedragash@rks-gov.net
ili putem Call Centra na:
029 281 093
029 281 440
044 615 033
Zatim Štab podnosi zahtev operativnom centru MUP-u.