Republika Kosovo

Dragaš

Obaveštenje

2020/03/15 - 11:09

Opština Dragaš je u sklopu pedviđenih mjera od strane Ministarstva Zdravstva i Svetske Zdravstvene Organizacije preduzela dodatne korake u vezi Pandemije Korona virusa.
Danas 14. 03. 2020. Direktorijat Zdravstva i Socijalnog Staranje je izvršio dezinfekciju svih zdravstvenih objekata dok će u narednim danima biti dezinfikovane i ostale javne institucije.
Ekipa Glavnog Centra Porodične Medicine je posetila naše sugrađane koji su došli iz područja zahvaćena virusom i izvršila preventivnu kontrolu. Za sada kod nijednog od njih nisu primećeni bilo kakvi simptomi ali im je savetovano da poštuju uputstva Ministarstva Zdravstva.