Republika Kosovo

Dragaš

Promena u apliciranju za dozvolu za slobodno kretanje

2020/04/25 - 8:22

Zbog stvorene situacije i opasnosti tokom prijave za dozvolu za kretanje u opštini Dragaš i van nje, prijava mora biti podneta samo preko mreže-online: qendraoperativedragash@rks-gov.net

Ovom prilikom, Opština Dragaš obaveštava sve građane da se aplikacije za dozvolu slobode kretanja mogu podneti samo za hitne i vanredne situacije, dok ostali zahtevi neće biti prihvaćeni.

Zahtev iz ovog obrasca važi samo za cirkulaciju na teritoriji opštine Dragaš, dok se za kretanja van Dragaša i za ulazak u opštinu Dragaš zahtev mora podneti hitnom lokalnom operativnom centru.
putem e-maila: qendraoperativedragash@rks-gov.net,
potom se zahtev prosleđuje na odobrenje Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Podaci koje trebate uneti tokom prijave su:
ime
prezime
Datum rođenja
Lični broj
Tip automobila
Boja automobila
Automobilske registarske tablice
Podaci o osobi sa kojom ćete putovati
ime
prezime
Datum rođenja
Lični broj
Datum kada ćete se kretati
Vreme kada ćete se kretati
Razlog za koji tražite dozvolu za kretanje.