Republika Kosovo

Dragaš

Sastanak Štaba za vanredne situacije i lokalnog operativnog centra za vanredne situacije: razgovaralo se o pandemiji Covid-19

2020/04/21 - 8:22

Sastao se Štab za vanredne situacije i Hitni lokalni operativni centar na čelu sa gradonačelnikom Šabanom Šabanijem, gde je razgovarano o trenutnoj situaciji i ispunjenju zadataka i obaveza sa prethodnog sastanka.

Na ovom sastanku je zaključeno da trenutna situacija u opštini Dragaš ostaje mirna i stabilna u pogledu pandemije, rečeno je da nema sumnjivih ili potvrđenih slučajeva sa Covid-19. Služba za vanredne situacije takođe izražava zahvalnost svom zdravstvenom osoblju, policiji, inspekciji i svim ostalim akterima na kontinuiranom doprinosu zajedničkoj borbi protiv Covid-19.

U okviru tačaka dnevnog reda razgovaralo se o dodatnom angažmanu kako bi se održala ovakva situacija kakva je bila do sada. U sklopu ovih mera, štab za vanredne situacije odlučio je da planirani radovi vezani za realizaciju kapitalnih investicija budu odloženi do 4. maja i potom odluče u zavisnosti od situacije.

Gradonačelnik je obavestio štab za vanredne situacije da je na zahtev ministra unutrašnjih poslova uspostavljen Hitni lokalni operativni centar sa koordinatorom Vloranom Cenajem, koji je smešten u vatrogasnu jedinicu radi koordinacije slobodnog kretanja i postupanja sa dozvolama unutar i izvan opštine. Za kretanja na teritoriji opštine dozvole za kretanje odobrava služba za vanredne situacije, dok se za kretanje izvan opštine Dragaš, zahtjevi upućuju Hitnom lokalnom operativnom centru koji se na centralnom nivou prosleđuju Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na ovom sastanku, predsedavajući je obavestio članove osoblja da je snabdevanje hranom, higijenskim i materijalnim paketima u procesu realizacije i odmah po završetku procedura biće raspodeljeno potrebnim porodicama, za koje se očekuje da će biti okončane u roku od 10 dana, na osnovu spiska koji je sačinila izabrana komisija iz štaba za vanredne situacije. Član štaba za vanredne situacije iz Crvenog krsta Muhamer Rexhepi takođe se osvrnuo na podršku porodicama u potrebi. Informisao je Štab o raspodjeli paketa hrane i higijenskih sredstava koji su donirani i podijeljeni mnogim porodicama u potrebi.

Članovi Štaba zahvalili su svim organizacijama i poslovnoj zajednici koja je pružala podršku građanima naše opštine u ovim teškim vremenima pandemije Covid-19.