Republika Kosovo

Dragaš

Šesti sastanak Štaba za vanredne situacije u opštini Dragaš održava se putem virtuelne komunikacije

2020/04/13 - 1:34

Danas, 13. aprila 2020. godine, održan je sastanak Štaba za vanredne situacije u opštini Dragaš, na kome su pripadnici Štaba za vanredne situacije praktično razgovarali o trenutnoj situaciji u vezi sa pandemijom Covid-19.

Gradonačelnik, Shaban Shabani, naglasio je da, iako smo do sada sarađivali sa seoskim savetima i imamima preko OIZ, na osnovu prakse drugih opština i zahteva drugih partnera za podršku, uključujući zahtev nekih građana upućen Štabu za vanredne situacije, prilikom čega se predlaže:
Osnivanje Štaba za vanredne situacije u selima gde se automatski seoski odbori transformišu u Štab za vanredne situacije u kojem će imami svakog selo biti deo njih.

Ovaj predlog predsednika Šabana Šabanija podržali su članovi Štaba za vanredne situacije.

Gradonačelnik Shaban Shabani zahvalio je članovima Štaba za vanredne situacije, administratorima, policiji, zdravstvenom osoblju, inspekciji i svim građanima opštine koji dosledno sprovode sve mere centralnog i lokalnog nivoa.

Dobra saradnja svih ovih aktera pokazatelj je da do sada u Dragašu na sreću nije zvanično potvrđen ni jedan slučaj COVID-19. Uprkos tome, situacija se pomno nadgleda i svi oni koji imaju znakove Covid-19 prate se i šalju na testiranje, dok ostali podležu pravilima samoizolacije. U cilju boljeg upravljanja ovom vanrednom situacijom, potrebna je koordinacija između svih relevantnih aktera da bi se prevazišla ova pandemija.