Republika Kosovo

Dragaš

Tokom današnjeg dana, Komitet za politiku i finansije i Komitet za zajednice održali su redovne sastanke

2023/03/01 - 9:25

Tokom današnjeg dana, Komitet za politiku i finansije i Komitet za zajednice održali su redovne sastanke, sa sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka,
2. Razmatranje skupštinskog materijala za drugu sednicu, i
3. Eventualno.

U drugoj tački dnevnog reda, članovi pomenutih Komiteta su većinom glasova usvojili i prosledili na razmatranje i usvajanje na sutrašnjoj sednici Skupštine opštine sledeće tačke:

1. Odluka o prenosu neutrošenih sopstvenih sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu,
2. Izveštaj o radu OSBZ-a za drugu polovinu 2022. godine, i
3. Izveštaj o radu izvršne vlasti za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu.