Republika Kosovo

Dragaš

Obavestenje o ugovoru – Izgradnja potpornih zidova na putu Prashtaj-Hoxhaj u selu Kuk

2020/05/12 - 9:40

Oblik aplikacije: Obavestenje o ugovoru – Izgradnja potpornih zidova na putu Prashtaj-Hoxhaj u selu Kuk