Republika Kosovo

Dragaš

Obavestenje o ugovoru – Otvaranje kanala i regulacija klupa i trotoara od sela do Mejdana u selu Kosavce

2020/03/24 - 10:25

Oblik aplikacije: Obavestenje o ugovoru – Otvaranje kanala i regulacija klupa i trotoara od sela do Mejdana u selu Kosavce