Republika e Kosoves

Dragash

Seljman Osmani

Datlindja:

Subjekti politik: JGP