Republika e Kosoves

Ferizaj

02 – Sigurimi fizik i objektit të Komunës dhe objekteve tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt

2021/03/16 - 9:35

02 - Sigurimi fizik i objektit të Komunës dhe objekteve tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt

Forma e aplikacionit: 02 – Sigurimi fizik i objektit të Komunës dhe objekteve tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Komunës së Ferizajt