Republika e Kosoves

Ferizaj

B05-NJK- Furnizimi me mjete dhe vegla pune dhe elektromaterial për nevoja te Administratës Komunale, shkollave dhe institucioneve tjera qe funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

2021/03/26 - 9:48

B05-NJK- Furnizimi me mjete dhe vegla pune dhe elektromaterial për nevoja te Administratës Komunale,shkollave dhe institucioneve tjera qe funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

Forma e aplikacionit: B05-NJK- Furnizimi me mjete dhe vegla pune dhe elektromaterial për nevoja te Administratës Komunale, shkollave dhe institucioneve tjera qe funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt