Republika e Kosoves

Ferizaj

B05 NJK – Ri tenderim – Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

2021/03/02 - 3:13

B05 NJK - Ri tenderim - Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

Forma e aplikacionit: B05 NJK – Ri tenderim – Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt