Republika e Kosoves

Ferizaj

B05 NJK – Ritenderim Aktivitetet e ndryshme për diasporën dhe rexhistrimi i bizneseve të Diasporës për Komunen e Ferizajt

2023/09/18 - 7:56

Forma e aplikacionit: B05 NJK – Ritenderim Aktivitetet e ndryshme për diasporën dhe rexhistrimi i bizneseve të Diasporës për Komunen e Ferizajt