Republika e Kosoves

Ferizaj

B52 NJNK – Hartimi i projekteve detale- projekt dy vjeçar. Objektet – LOT I

2021/03/02 - 3:30

  B52 NJNK - Hartimi i projekteve detale- projekt dy vjeçar. Objektet - LOT I  

Forma e aplikacionit: B52 NJNK – Hartimi i projekteve detale- projekt dy vjeçar. Objektet – LOT I