Republika e Kosoves

Ferizaj

B52 NJNK – – Ri tenderim – Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

2021/03/02 - 3:17

B52 NJNK - - Ri tenderim - Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt

Forma e aplikacionit: B52 NJNK – – Ri tenderim – Sigurimi fizik i objektit te Komunës dhe objekteve te tjera te cilat funksionojnë ne kuadër te Komunës se Ferizajt