Republika e Kosoves

Ferizaj

Buxheti i vitit 2018 dhe shpenzimet për periudhen Janar – Dhjetor 2018

2019/01/31 - 3:12

Buxheti i vitit 2018 dhe shpenzimet për periudhen Janar - Dhjetor 2018

Forma e aplikacionit: Buxheti i vitit 2018 dhe shpenzimet për periudhen Janar – Dhjetor 2018