Republika e Kosoves

Ferizaj

Draft Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dhënien e dekoratave 01 Nr. 27 datë 31.03.2015

2019/03/06 - 3:44

Draft Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dhënien e dekoratave 01 Nr. 27 datë 31.03.2015

Forma e aplikacionit: Draft Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dhënien e dekoratave 01 Nr. 27 datë 31.03.2015