Republika e Kosoves

Ferizaj

Draft Rregullorja për përcaktimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive tjera në territorin e Komunës së Ferizajt

2019/05/06 - 9:11

Draft Rregullorja për përcaktimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive tjera në territorin e Komunës së Ferizajt

Forma e aplikacionit: Draft Rregullorja për përcaktimin e orarit të punës së veprimtarive afariste dhe veprimtarive tjera në territorin e Komunës së Ferizajt