Republika e Kosoves

Ferizaj

Detajet e Tenderit

Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria-faza finale
656-24-4325-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
03-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
11-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-03T00:44:00
Vlera e kontratës:
800000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria-faza finale 800000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik ARLINDI SHPK; Euro Commerc; Pro & Co Group SH.P.K. Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria-faza finale 798969.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROLINDI SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K. Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria-faza finale 718026.5 EUR