Republika e Kosoves

Ferizaj

Memorandumet

 

  1. Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi në mes të Aleancës Kosovare të Bizneseve dhe Komunës së Ferizajt
  2. Marrëveshje për Shërbimet primare të mirëmbajtjes së hapësirave publike.
  3. Memorandum bashkëpunimi ndërmet Komunës së Ferizajt dhe Rrjetit të Edukatorëve Bashkëmoshatarë (PEN)
  4. Memorandum mirëkuptimi mes Komunës së Ferizajt dhe Community Development fund (CDF)
  5. Marrëveshje e mirëkuptimit për bashkëfinancimin e projektit “Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Fshatin Nerodime” Komuna e Ferizajt
  6. Marrëveshje e mirëkuptimit për financimin e projektit “Asfaltimi i rrugës së Reçakut deri te rrethrrotullimi “Komuna e Ferizajt”
  7. Memorandum of Understanding for the co Funding of The Project “Construction of family medical center in Nerodime vilage” Municipality of Ferizaj.
  8. Memorandum i mirëkuptim për financimin e projktit infrastukrturor në Komunën e Ferizajt.