Republika e Kosoves

Ferizaj

Personi kontaktues për qasje në Dokumente Zyrtare:

Albion Sherifi

e-mail:  albion.sherifi@rks-gov.net

Tel: 049/995888