Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Ferizaj

Ftesa dhe agjenda për mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Ferizajt – 01.12.2021

2021/11/22 - 1:14

Ftesa dhe agjenda për mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Ferizajt - 01.12.2021

Forma e aplikacionit: Ftesa dhe agjenda për mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Ferizajt – 01.12.2021