Republika e Kosoves

Ferizaj

Lista e fermerëve përfitues për mekanizim bujqësor për vitin 2019

2019/08/23 - 9:01

Lista e fermerëve përfitues për mekanizim bujqësor për vitin 2019

Forma e aplikacionit: Lista e fermerëve përfitues për mekanizim bujqësor për vitin 2019