Republika e Kosoves

Ferizaj

Lista përfundimtare e përfituesve të subvencioneve të kulturës, rinisë dhe sportit për vitin 2019

2019/05/21 - 9:20

Lista përfundimtare e përfituesve të subvencioneve të kulturës, rinisë dhe sportit për vitin 2019

Forma e aplikacionit: Lista përfundimtare e përfituesve të subvencioneve të kulturës, rinisë dhe sportit për vitin 2019