Republika e Kosoves

Ferizaj

MZHR-komuna e Ferizajt – marrëveshje mirëkeuptimi dhe bashkëfinancimi të projketi të digjitalizmit të arkives së Komunës

2019/07/22 - 8:52

Forma e aplikacionit: MZHR-komuna e Ferizajt – marrëveshje mirëkeuptimi dhe bashkëfinancimi të projketi të digjitalizmit të arkives së Komunës