Republika e Kosoves

Ferizaj

Bëhet asfaltimi i rrugëve në fshatin Softaj

2023/09/13 - 9:37

Nisi projekti për asfaltimin e rrugëve në fshatin Softajinvestim ky që do të lehtësoj qarkullimin e banorëve.

Ta gëzojnë banorët e fshatit Softaj, këtë investim!