Republika e Kosoves

Ferizaj

Diskutohet projketbuxheti i vitit 2024 nga ana e Kuvendit të Komunës

2023/09/08 - 5:34

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës Xhavit Zariqi, bashkë me anëtarët e KPF-së dhe drejtoren e financave Sebahate Ajeti-Sadiku, kanë mbajtur takimin konsultativ për projektbuxhetin e vitit 2024.
Në hapjen e këtij konsultimi kryesuesi Zariqi, ka thënë se organizimi i këtij konsultimi është obligim ligjior, pas dorëzimit të buxhetit nga ana e ekzekutivit të komunës.
Ndërsa drejtorja e Financave Sebahate Ajeti-Sadiku ka thënë se buxheti për vitin 2024, kap shumën 41, 184,014.00 euro, ndërsa në kategorinë paga dhe mëditja janë paraparë 20,332,804.00 euro, në kategorinë mallra dhe shërbime 8,000,000.00, shpenzime komunale 564,014.00, subvencione 950,000.00 euro, si dhe shpenzimet kapitale 11,337,169.00.
Ajo ka thënë se vlera e investimeve kapitale është më e vogla që nga vitit 2017, por pavarësisht kësaj në buxhetin e vitit të ardhshëm janë përfshihirë edhe një numër i konsiderueshëm i projekteve me shumë rëndësi për Komunën e Ferizajt.
Në këtë takim konsultativ kanë marrë pjesë një numër simbolik i qytetarëve, ku kanë paraqitur disa kërkesa që kanë të bëjnë kryesisht me infrastukturë.
Buxheti i vitit 2024 pritet të miratohet në Kuvendin e Komunës në fund të këtij muaji.