Republika e Kosoves

Ferizaj

Kryetarë e nënkryetarë të Komunave të Kosovës dhe drejtorin ekzekutiv të AKK-së, po marrim pjesë në punimet e Kongresit të NALAS-it në Turqi

2023/03/15 - 8:59

Bashkë me kolegë, kryetarë e nënkryetarë të Komunave të Kosovës dhe drejtorin ekzekutiv të Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, këto ditë po marrim pjesë në punimet e Kongresit të NALAS-it në Turqi, i cili u hap me fjalën e z. Mathieu Mori, Sekretar i Përgjithshëm i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, ku mes temash tjera, po diskutohen edhe tema specifike si “Rezistenca e Pushtetit Vendor: Reagimi ndaj krizës – Mbështetja e solidaritetit, parandalimi dhe politikat në lidhje me fatkeqësitë natyrore/tërmetet” e “Kuadri i qeverisjes me shumë nivele – Forcimi i rolit të autoriteteve lokale në planifikimin e energjisë dhe klimës”, ku pata rastin që pjesëmarrësve të kongresit nga shtete të ndryshme, t’i drejtohem me fjalë rasti, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit, rrjetëzimit e shkëmbimit të përvojave më të mira të autoriteteve lokale, për t’i përballuar sfidat potenciale në të ardhmen.