Republika e Kosoves

Ferizaj

Njoftim

2013/12/12 - 12:00

Njoftoheni  se Taksa administrative për lëshimin e Lejes së Ndërtimit për vitin 2014 do të jetë 2.80 €/m2  për bruto sipërfaqen e ndërtimit, e aprovuar nga MMPH  me konstatimin e ZSP 1023/13, bazuar në Ligjin për ndërtimin Nr. 04/L-110 dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 22/2012 për Lëshimin e Lejes së Ndërtimit dhe  Tarifat për Rregullimin e infrastrukturës si  dhe taksa e densitetit të infrastrukturës 132 € /për kokë banori.

Aplikimi i këtyre taksave fillon nga 01/01/2014 dhe vlejnë  për tër vitin 2014.

Inkurajohen të gjithë të interesuarit për komente rreth këtyre taksave për vitin 2014.

 

Me respekt,
 

Njoftim