Republika e Kosoves

Ferizaj

Të rinjtë, Nektar Halili, Florian Siqani dhe Nart Braha, kanë idenë, energjinë e vizionin e zhvillimit vetanak por me kontribut edhe për shoqërinë, bazuar në përparësitë që ofron zhvillimi teknologjik

2022/09/14 - 5:42

Mirëprita sot, këta ferizajas të rinj, për t’i përgëzuar për punën dhe përkushtimin e tyre, që t’i ofrojnë Ferizajt, një platformë elektronike, në shërbim të promovimit të turizmit dhe potencialit ferizajas në këtë lëmi, nismë kjo që ka pasur e do ta ketë mbështetjen tonë.