Republika e Kosoves

Ferizaj

Njoftim për kontratë”Riparimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe rrjetit te ujësjellësit në Komunën e Ferizajt”

2019/03/11 - 2:20

Njoftim për kontratë”Riparimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe rrjetit te ujësjellësit në Komunën e Ferizajt”

Forma e aplikacionit: Njoftim për kontratë”Riparimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe rrjetit te ujësjellësit në Komunën e Ferizajt”