Republika e Kosoves

Ferizaj

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar – 21 janar 2021

2021/01/12 - 4:13

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar - 21 janar 2021

Forma e aplikacionit: Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar – 21 janar 2021