Republika e Kosoves

Ferizaj

Plani i punës së Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2023

2023/01/30 - 10:12

Plani i punës së Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2023

Forma e aplikacionit: Plani i punës së Drejtorisë së Urbanizimit për vitin 2023