Republika e Kosoves

Ferizaj

Plani i punës së Kryetarit për vitin 2020

2020/12/30 - 10:30

Plani i punës së Kryetarit për vitin 2020

Forma e aplikacionit: Plani i punës së Kryetarit për vitin 2020