Republika e Kosoves

Ferizaj

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019

2019/02/22 - 2:30

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019

Forma e aplikacionit: Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2019