Republika e Kosoves

Ferizaj

Procesverbal i KK-se 1-2022 i mbledhjes se jashtezakonshme

2022/09/23 - 11:24

Procesverbal i KK-se 1-2022 i mbledhjes se jashtezakonshme

Forma e aplikacionit: Procesverbal i KK-se 1-2022 i mbledhjes se jashtezakonshme