Republika e Kosoves

Ferizaj

Procesverbal nga takimi i dytë publik i Kryetarit Agim Aliu me qytetarët, ku raportoi për punën e tij, për vitin 2023

2023/12/19 - 12:00

Procesverbal nga takimi i dytë  publik i Kryetarit Agim Aliu me qytetarët, ku raportoi për punën e tij,  për vitin 2023

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga takimi i dytë publik i Kryetarit Agim Aliu me qytetarët, ku raportoi për punën e tij, për vitin 2023