Republika e Kosoves

Ferizaj

Procesverbali i parë i debatit publik për hartat zonale

2018/05/17 - 1:57

Procesverbali  i parë i debatit publik për hartat zonale

Forma e aplikacionit: Procesverbali i parë i debatit publik për hartat zonale