Republika e Kosoves

Ferizaj

Propozim-vendim për daljen në konsultim publik të planit për persona me nevoja te veçanta

2023/09/19 - 8:26

Propozim-vendim për daljen në konsultim publik të planit për persona me nevoja te veçanta

Forma e aplikacionit: Propozim-vendim për daljen në konsultim publik të planit për persona me nevoja te veçanta