Republika e Kosoves

Ferizaj

Propozim vendim për këmbimin e ngastrës kadastrale 1055-5 ZK Prelez i Jerlive

2023/09/19 - 8:20

Propozim vendim për këmbimin e ngastrës kadastrale 1055-5 ZK Prelez i Jerlive

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për këmbimin e ngastrës kadastrale 1055-5 ZK Prelez i Jerlive