Republika e Kosoves

Ferizaj

Propozim-vendim për shpalljen interesit të përgjithshëm 1243-0 .1244-0 dhe 1245-3

2023/09/19 - 8:35

  Propozim-vendim për shpalljen interesit të përgjithshëm 1243-0 .1244-0 dhe 1245-3

Forma e aplikacionit: Propozim-vendim për shpalljen interesit të përgjithshëm 1243-0 .1244-0 dhe 1245-3